Mesafeli Satış Sözleşmesi

  (“Mesafeli Satış Sözleşmesi”)   1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI    

 
 1.                  SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
 İşbu Sözleşme,Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi No:64/D adresinde mukim AKİF ŞENTÜRK-ŞENTÜRK OTOMOTİV(bundan böyle kısaca “ŞENTÜRK OTOMOTİV” olarak anılacaktır) ile ______________________ adresinde mukim _______ (bundan böyle kısaca “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar çerçevesinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.   (İşbu Sözleşme’de ''ŞENTÜRK OTOMOTİV'' Müşteri her biri ayrı ayrı “Taraf” ve beraberce “Taraflar” olarak adlandırılacaktır.)    
 2.                  SÖZLEŞMENİN KONUSU  
 İşbu Sözleşme’nin konusu, Müşteri’nin ŞENTÜRK OTOMOTİV'e ait http://www.sntgarage.com adresli internet sitesi ve/veya bu sitenin çatısı altında bulunan http://www.sntgarage.com sitesinden (“Site”) elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşme’de bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşme’de satış fiyatı belirtilen ürünlerin (“Ürün/Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27866 sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.   
3.                  SÖZLEŞMEYE KONU MAL VEYA HİZMET, ÖDEME VE TESLİMAT 
   İşbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Ürün veya Ürünler’in cinsi, miktarı, markası, modeli, rengi ve KDV dahil satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir: [UYESIPARIS]   
 4.                  TARAFLARIN BEYAN, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
4.1.           Müşteri, işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimi, teslimat süresi, teslimat masraflarının Müşteri tarafından karşılanacağı, ŞENTÜRK OTOMOTİV'in tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgilendirme formunu okuyup doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
4.2.            Müşteri, satışa konu Ürün veya Ürünler’in temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve sair tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Ürün veya Ürünler’in siparişin verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.3.          Ürün veya Ürünler’in teslimatı; stokun müsait olması ve bedelinin SENTÜRK OTOMOTİV'in  hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.ŞENTÜRK OTOMOTİV, siparişinden itibaren 15 (ONBEŞ) gün içinde Ürün veya Ürünler’i Müşteri’nin işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
4.4.         ŞENTÜRK OTOMOTİV 15 (ONBEŞ) günlük teslimat süresi içerisinde Müşteri’ye bulunacağını yazılı bir bildirimle teslimat süresini 10 (On) günlük süre ile uzatma hakkını saklı tutar.   
4.5.          ŞENTÜRK OTOMOTİV, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Müşteri’ye teslim edilmesinden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.   
4.6.   ŞENTÜRK OTOMOTİV http://www.sntgarage.com sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı ŞENTÜRK OTOMOTİV'e aittir.  
4.7.          Müşteri, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’i teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış ve benzeri hasarlı ve ayıplı Ürün veya Ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır.  
4.8.           Müşteri, kargo şirketinden teslim aldığı Ürün veya Ürünler’in kendisine eksiksiz, hasarsız ve sağlam olarak teslim edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslimden sonra Ürün veya Ürünler’in özenle korunması borcu, Müşteri’ye aittir.   
4.9.           Taraflar, Ürün veya Ürünlerin tesliminden sonra Müşteriye ait kredi kartının Müşteri’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün veya Ürünler’in bedelini ŞENTÜRK OTOMOTİV'e ödememesi halinde, Müşteri kendisine teslim edilmiş olan Ürün veya Ürünleri 3 (Üç) gün içinde ŞENTÜRK OTOMOTİV'e göndermekle yükümlü olduğunu, bu durumda oluşacak teslimat giderlerinin Müşteriye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  
4.10.      Herhangi bir nedenle Ürün veya Ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,ŞENTÜRK OTOMOTİV işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Böyle bir durumda Ürün veya Ürünler Müşteri’ye teslim edilmiş ise Müşteri, Ürün veya Ürünler’i 3 (Üç) gün içerisinde ŞENTÜRK OTOMOTİV'e teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.11.       Taraflar, Ürün veya Ürünler’in Müşteri’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek olması durumunda, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ŞENTÜRK OTOMOTİV'in  sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.12.     ŞENTÜRK OTOMOTİV haklı bir gerekçesi olması durumunda Sözleşme’deki ifa süresi dolmadan Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta başka Ürün veya Ürünler tedarik edebilir. ŞENTÜRK OTOMOTİV Ürün veya Ürünler’in ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, Sözleşme’nin ifa süresi dolmadan Müşteri’ye bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (On) iş günü içerisinde Müşteri’ye iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ve arızalı veya bozuk olan Ürün veya Ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için ŞENTÜRK OTOMOTİV'e gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri ŞENTÜRK OTOMOTİV  tarafından karşılanacaktır.  
4.13.       Teslimatı yapacak olan kargo firmasının, Ürün veya Ürünleri Müşteri’ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürün veya Ürünlerin Müşterinin işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine teslim edilememesinden dolayı ŞENTÜRK OTOMOTİV sorumlu tutulamaz. 
4.14.      ŞENTÜRK OTOMOTİV sipariş konusu Ürün ve Ürünlerin Müşteri’ye tesliminin imkansızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteri’ye bildirir ve Müşteriye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 
4.15.   ŞENTÜRK OTOTİV mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürün veya Ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu Müşteri'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri siparişin iptal edilmesini, Ürün veya Ürünler’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşteri'nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. 
4.16.       Müşterinin, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda işbu Sözleşmede belirtilmiş olan taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Müşteri arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Müşteri, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. 
4.17.      Müşteri’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin Müşteri tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Müşteri hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, ŞNT GARAGE'ın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.   
5. CAYMA HAKKI   
5.1.           Müşteri, Ürün veya Ürünlerin işbu Sözleşmede belirtilen teslimat adresine tesliminden itibaren 7 (Yedi) gün içinde ürünün yanlış/hatalı gelmesi sonucunda cayma hakkına sahiptir.  
5.2.           Cayma hakkının kullanılması için 7 (Yedi) günlük süre içinde ŞENTÜRK OTOMOTİV'e faks, telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve iade edilmek istenen Ürün veya Ürünler’in işbu Sözleşme’nin 6. maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ŞENTÜRK OTOMOTİV tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır.
 Cayma hakkının kullanılması halinde: 
i.         Müşteri’nin işbu Sözleşme’de belirttiği teslimat adresine teslim edilen Ürün veya Ürünler’in faturası,  (İade edilmek istenen Ürün veya Ürünler’in faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır) 
ii.       Ürün veya Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak ŞENTÜRK OTOMOTİV'e teslim edilmesi gerekmektedir.  
5.3.          Madde 5.2’de sayılanların ŞENTÜRK OTOMOTİV'e ulaşmasını takip eden 10 (On) iş günü içinde Ürün veya Ürünlerin bedeli Müşteriye iade edilir. 
5.4.            Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen Ürün veya Ürünler’in kargo bedeli Müşteri tarafından karşılanacaktır.  
5.5.           Ürün veya Ürünler ŞENTÜRK OTOMOTİV' e iade edilirken, teslim sırasında Müşteriye ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ŞENTÜRK OTOMOTİV'e iade edilmesi gerekmekte olup faturanın Ürün veya Ürünler ile birlikte ya da en geç Ürün veya Ürünlerin gönderilmesinden itibaren 5 (Beş) gün içerisinde ŞENTÜRK OTOMOTİV'e gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, Ürün veya Ürünler aynı şekilde karşı ödemeli olarak Müşteri’ye geri gönderilecektir. 
5.6.           İade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp Müşteri tarafından imzalanacaktır.    
6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER  
6.1.           Niteliği itibariyle; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.  
6.2.           Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.
•         Her türlü Kozmetik Ürün
•         İç Giyim Ürünleri
•         Küpe, 
•         Mayo, bikini
•         Terlik, ayakkabı
•         Her Türlü Kişisel Bakım Ürünü 
•         Her türlü yazılım ve programlar 
•         Kitap, dergi
•         DVD, VCD, CD ve kasetler 
•         Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)   
7.                  İPTAL VE İADE PROSEDÜRÜ         
7.1.           İptal: Sipariş verilen ürünler kargoya verilmeden önce,http://www.sntgarage.com yada  02216 331 10 58  numaralı telefondan ŞENTÜRK OTOMOTİV'e bildirim yapılarak iptal  edilebilir. 
7.2.          İade: Müşteri tarafından iade edilen Ürün öncelikle ŞENTÜRK OTOMOTİV tarafından incelenir. İade edilmek istenen Ürün işbu Sözleşme ile belirlenen şartlara uygun ise iade prosedürü başlatılır. İade onaylandığında, yasal süre olan 10 (On) iş günü içerisinde Ürün ücreti Müşterinin kredi kartı hesabının bulunduğu bankaya iade edilir. Bu süre müşteri tarafından iade edilen Ürünün ŞENTÜRK OTOMOTİV tarafından teslim alındığı tarihte başlar. Ürün’ün ücreti 10 (On) iş günü içerisinde ilgili bankaya iadesinden sonra müşteri’nin hesabına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgilidir. ŞENTÜRK OTOMOTİV tarafından 10 (On) iş günü içerisinde ilgili bankaya ödeme yapılmış olmasına rağmen, bankanın iade süresini uzatmasından ŞENTÜRK OTOMOTİV sorumlu değildir.   
7.3.            Müşteri,iade etmek istediği ürünü göndermeden önce http://www.sntgarage.com yada 0216 331 10 58 numaralı telefondan ŞENTÜRK OTOMOTİV'e bildirim yapılmalıdır.
7.4.            Siteden satın alınan ürünler ŞENTÜRK OTOMOTİV'in ürün stoku ve gamı uygun olduğu takdirde renk/beden değişim işlemi yapılabilir.   
7.5.         ŞENTÜRK OTOMOTİV mağazalarından satın alınan ürünler Site aracılığı ile değiştirilemez ve iade edilemez. Siteden satın alınan ürünlerin değişimleri,0535 522 92 04 Hattından Ulaşılarak Yapılmalıdır.
7.6.           İadeler mutlak surette ürünün orijinal ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. Müşteri’nin, iade etmek istediği ürün ile birlikte tüm kopyaları ile faturanın aslını da ŞENTÜRK OTOMOTİV'e göndermesi gerekmektedir. Müşteri tarafından cayma hakkı kullanılarak iade edilmek istenen Ürünler için kargo ücreti Müşteri tarafından karşılanacaktır. Eğer Ürün ayıplı ise iade ücreti, YURTİÇİ kargo hizmetleri kullanılmak kaydıyla, ŞENTÜRK OTOMOTİV'e aittir.    
8.               YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ŞENTÜRK OTOMOTİV'in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.     
9.                SON HÜKÜMLER  
İşbu Sözleşme 9 (Dokuz) madde ve 6 (Altı) sayfadan ibaret olup taraflarca __.__.____ tarihinde akdedilmiştir. http://www.sntgarage.com  web sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, kabul ettiklerini, burada kendilerince belirtilen bilgilerin doğru olduğunu ve tüm sözleşme hükümlerinin geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 
TARAFLAR
 
ŞENTÜRK OTOMOTİV                                                   Müşteri